Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

16.10.2015, Pszczyna

Obowiązki dalszych użytkowników w świetle rozporządzeń REACH i CLP

Inf. ogólne

Celem szkolenia jest omówienie szeregu istotnych zmian w obowiązkach użytkowników substancji w postaci własnej i mieszaninie, jakie wynikają z rozporządzeń REACH i CLP.

 

Dostosowanie krajowych ustaw i rozporządzeń do wyżej wymienionych przepisów spowodowało powstanie nowych wymagań, dla których zostały określone ścisłe terminy oraz kary za brak zgodności w tym zakresie.

Uczestnik szkolenia dowie się jaki jest katalog obowiązków użytkowników substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie substancji/mieszaniny, jaka dokumentacja jest istotna dla użytkownika, jak skutecznie informować o zagrożeniach pracowników mających kontakt z substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi.

 

Podczas tego szkolenia na te i wiele innych pytań dotyczących zmian w polskich przepisach prawnych oraz unijnych rozporządzeniach uzyskają Państwo odpowiedź.

 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest dla pracowników odpowiedzialnych za spełnienie wymagań rozporządzenia REACH i CLP, pracowników działów ochrony środowiska i bhp wszystkich szczebli.

Program

Zawartość

 

  • Rozporządzenie REACH:

·         obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH (przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw),

·         podstawowe informacje i katalog wymagań spoczywających na użytkownikach substancji i mieszanin,

·         karta charakterystyki i scenariusze narażenia,

·         raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika,

·         przekazywanie informacji przez dalszego użytkownika do ECHA.

 

  • Rozporządzenie CLP:

·         obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP,

·         klasy i kategorie zagrożeń,

·         oznakowanie opakowań produktów chemicznych,

·         opakowania,

·         zgodność z kartą charakterystyki,

·         zgłaszanie klasyfikacji i elementów etykiety do ECHA.

 

  • Wymagania ciążące na użytkownikach wynikających z przepisów krajowych.
  • Uprawnienia organów do kontroli w przypadku stwierdzenia braku zgodności z wymaganiami ciążącymi na użytkownikach.

 

 

Wymagania wobec uczestników

Brak specyficznych wymagań.

 

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Warunki

Koszt szkolenia

560,00 PLN + VAT/os.

 

Cena zawiera:

•    materiały szkoleniowe,

•    wydanie certyfikatu,

•    obiad i przerwę kawową,

•    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 05 1030 1508 0000 0008 1637 7005 z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

W przypadku innych ustaleń prosimy o kontakt z Działem Szkoleń.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy