Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

19.3.2019, Bielany Wrocławskie

Ocena oddziaływania na środowisko

Inf. ogólne

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin z wydziałów ochrony środowiska oraz geodezji.

Program

Zawartość:

 • Podstawa prawna systemu OOŚ w Polsce oraz UE.
 • Ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

    - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

    - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

    - decyzja o warunkach zabudowy,

    - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

 • Ocena oddziaływania na środowisko:

    - definicje,

    - rodzaje przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko,

    - elementy oceny oddziaływania na środowisko.

 • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:

    - organy przeprowadzające OOŚ,

    - przebieg postępowania,

    - dokumentacja niezbędna w OOŚ.

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

    - zakres raportu, scoping.

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko. Organizacje społeczne.
 • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000:

    - europejska sieć ekologiczna Natura 2000,

    - procedura oceny.

 • Naruszenie w zakresie realizacji, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia - administracyjne kary pieniężne.
 • Ochrona środowiska podczas prac budowlanych:

    - działania kompensacyjne,

    - nadzór przyrodniczy,

    - działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.

 •  Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska niezbędna do oddania obiektu budowlanego do użytkowania:

    - pozwolenia emisyjne,

    - analiza porealizacyjna,

    - przeglądy ekologiczne.

Warunki

Koszt szkolenia:

590 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu,
 • obiad,
 • przerwy kawowe,
 • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Pszczyna, 10.04.2019

Poznań, 18.09.2019

Pszczyna, 14.11.2019