Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

23.5.2019 - 24.5.2019, Pszczyna

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu

Inf. ogólne

Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży
motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia
bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym
celu w odpowiednich krajach i regionach należy
przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych
dotyczących integralności wyrobu, a ponadto
należy spełnić uzasadnione oczekiwania dotyczące
bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. W przypadku,
gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których
zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa,
osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia
niezbędnych działań.
Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane
do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu,
konieczne jest uzyskanie wyczerpujących informacji
i kwalifikacji. To właśnie jest celem tego dwudniowego
kursu kwalifikacyjnego: jest on specjalnie dostosowany
do wymagań codziennej praktyki uczestników.
W pięciu modułach analizowane są główne tematy
integralności wyrobu, a także rozwijane są kompetencje
przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej
i pracowników branży motoryzacyjnej, którzy są lub
mają zostać pełnomocnikami ds. bezpieczeństwa
i zgodności wyrobu.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■ Zrozumienie potrzeby powołania funkcji PSB
w organizacji.
■ Ugruntowanie wiedzy dotyczącej zarządzania
bezpieczeństwem.
■ Zrozumienie wymagań VW w odniesieniu do funkcji
PSB oraz możliwość ich zaimplementowania w swojej
organizacji dzięki prawidłowemu interpretowaniu
wymagań.
■ Wzrost świadomości uczestników szkolenia
w kontekście wymagań prawnych, regulacyjnych
i klienta.

Program

■ Przekazywanie wiedzy eksperckiej, skierowanej do
przyszłych i obecnych przedstawicieli
ds. bezpieczeństwa wyrobu.
■ Omówienie obowiązków pełnomocnika w całym
łańcuchu dostaw.
■ Integralność wyrobu w cyklu życia wyrobu.
■ Wytyczne dotyczące niezgodności wyrobu.
■ Przykłady narzędzi i metod.

Warunki

Koszt szkolenia

1.910 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu VDA QMC
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219