Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

23.7.2018 - 24.7.2018, Pszczyna

Plan Kontroli

Inf. ogólne

Podstawowym celem tworzenia Planu Kontroli w procesach
zaawansowanego planowania jakości wyrobu
jest zapewnienie wytwarzania wyrobów zgodnie z wymaganiami
klienta. Dokonuje się tego poprzez dostarczenie
strukturalnego podejścia do projektu, selekcji
i wdrożenia nowo wytworzonych metod kontroli dla całego
systemu. W efekcie Plan Kontroli opisuje działania,
które są wymagane w każdej fazie procesu, tak aby
dane wyjściowe były pod kontrolą. Niezwykła rola
tego dokumentu jest podkreślona w standardzie
IATF 16949, który w szczególny sposób podchodzi
do zagadnienia Planu Kontroli. Podczas szkolenia
uczestnicy mają okazję do zapoznania się
z zagadnieniami związanymi z rozwojem, tworzeniem,
elementami i innymi istotnymi informacjami podczas budowania
tego dokumentu.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane do kierowników projektów, pracowników
zaangażowanych w proces projektowy, inżynierów
oraz wszystkich osób zaangażowanych w jego budowanie
oraz rozwój (zespół interdyscyplinarny).

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Nabycie umiejętności samodzielnego
opracowywania i aktywnego uczestnictwa w zespole
interdyscyplinarnym przy tworzeniu i aktualizacji
Planów Kontroli.
■■ Zapoznanie się z dobrą praktyką w zakresie
opracowywania i nadzorowania Planów Kontroli.
■■ Zrozumienie zasad próbkowania i korzyści
z wykorzystywania narzędzi analizy statystycznej
w tworzeniu Planów Kontroli.
■■ Umiejętność auditowania Planu Kontroli zgodnie
z listą kontrolną przywoływaną w podręczniku AIAG.

 

LITERATURA

■■ APQP AIAG
■■ IATF 16949

 

 

 

 

 

Program

■■ Plan Kontroli – cel.
■■ Rozwój Planu Kontroli w procesie planowania
jakości.
■■ Kluczowe dane wejściowe do Planu Kontroli.
■■ Wymagania standardu IATF dot. Planu Kontroli.
■■ Wzór Planu Kontroli.
■■ Przegląd wspierających metod.
■■ Podstawy PFMEA.
■■ Relacja pomiędzy PFMEA a Planem Kontroli.
■■ Uwzględnienie charakterystyk specjalnych.
■■ Wymagania dot. MSA i praktyka.
■■ Strategia próbkowania i analiza statystyczna –
techniki SPC używane podczas tworzenia Planu
Kontroli.
■■ Lista kontrolna dot. Planu Kontroli (AIAG).
■■ Studium przypadku.

Warunki

Koszt szkolenia

1.320 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP PL
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219