Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

4.12.2018 - 5.12.2018, Pszczyna

Podstawowe obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska

Inf. ogólne

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów rozpoczynających pracę w dziale ochrony środowiska i pragnących usystematyzować wiedzę w tym zakresie oraz osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Program

Zawartość:

 

Dzień I:

Wprowadzenie:

 • pojęcia podstawowe i definicje,
 • najważniejsze akty wykonawcze i przepisy powiązane.

Pozwolenia na wprowadzanie emisji do środowiska:

 • zgłoszenia, pozwolenia sektorowe i pozwolenia zintegrowane,
 • zasady formalne wypełniania wniosku o wydanie pozwolenia, zawartość pozwolenia oraz organy właściwe do wydania decyzji,
 • ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - podstawy.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza:

 • standardy jakości powietrza,
 • standardy emisyjne z instalacji,
 • pomiary wielkości emisji - wymagania prawne, jak przygotować się do pomiarów, nadzór nad pomiarami, weryfikacja sprawozdań z pomiarów, przedstawianie wyników z pomiarów.

Gospodarka wodnościekowa w przedsiębiorstwie:

 • pojęcia podstawowe i definicje,
 • korzystanie z wód,
 • urządzenia wodne w zakładzie produkcyjnym,
 • Ścieki przemysłowe w zakładzie produkcyjnym,
 • wody opadowe i roztopowe (ścieki deszczowe) w zakładzie produkcyjnym,
 • pomiary wielkości emisji – wymagania prawne, jak przygotować się do pomiarów, nadzór nad pomiarami, weryfikacja sprawozdań z pomiarów, przedstawianie wyników z pomiarów.

Gospodarka odpadami:

 • pojęcia podstawowe i definicje,
 • źródła odpadów w zakładzie produkcyjnym,
 • zasady prawidłowej klasyfikacji odpadów,
 • magazynowanie odpadów i zasady prawidłowej gospodarki odpadami w zakładzie produkcyjnym,
 • dalsze postępowanie z wytworzonymi odpadami – wymagania prawne,
 • postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, transport drogowy odpadów niebezpiecznych

Gospodarka opakowaniami w zakładzie produkcyjnym:

 • rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku,
 • obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach,
 • obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • zasady dokumentowania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu,
 • kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach.

Postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi:

 • pojęcia podstawowe i definicje,
 • najważniejsze akty wykonawcze i przepisy powiązane,
 • obowiązki rejestracji i wprowadzania kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów.

Awarie przemysłowe

 • podstawy prawne,
 • klasyfikacja ZZR i ZDR,
 • postępowania w przypadku zaistnienia awarii.

Dzień II:

Sprawozdawczość z tytułu korzystania ze środowiska – podejście teoretyczne oraz praktyczne warsztaty:

 • opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – podstawy prawne, zasady naliczania i wnoszenia opłat,
 • KOBIZE – podstawy prawne, zasady wykonywania sprawozdań w bazie,
 • PRTR – podstawy prawne, zasady wykonywania sprawozdań w systemie,
 • ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
 • obowiązki przedsiębiorstw dot. opakowań,
 • obowiązki przedsiębiorstw dot. czynników chłodniczych (CRO),

Sankcje karne, odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków w ochronie środowiska.

Warunki

Koszt szkolenia:

890 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu,
 • obiad, przerwy kawowe,
 • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Pszczyna, 22-23.01.2018

Legnica, 27-28.02.2018

Pszczyna, 10-11.07.2018

Legnica, 06-07.11.2018