Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

17.1.2019 - 18.1.2019, Bielany Wrocławskie

Podstawowe obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Praktyczne warsztaty

Inf. ogólne

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę w dziale ochrony środowiska i pragnących usystematyzować wiedzę w tym zakresie oraz osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Program

Zawartość:

 

Dzień I – część teoretyczna
■ Wprowadzenie:
● pojęcia podstawowe i definicje,
● najważniejsze akty wykonawcze i przepisy powiązane.
■ Pozwolenia na wprowadzanie emisji do środowiska:
● zgłoszenia, pozwolenia sektorowe i pozwolenia zintegrowane,
● zasady formalne wypełniania wniosku o wydanie pozwolenia, zawartość pozwolenia oraz organy właściwe do wydania decyzji,
● ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – podstawy.
■ Emisja zanieczyszczeń do powietrza:
● standardy jakości powietrza,
● standardy emisyjne z instalacji,
● pomiary wielkości emisji – wymagania prawne, jak przygotować się do pomiarów, nadzór nad pomiarami, weryfikacja sprawozdań z pomiarów, przedstawianie wyników z pomiarów,

Gospodarka wodnościekowa w przedsiębiorstwie:
● pojęcia podstawowe i definicje,
● korzystanie z wód,
● urządzenia wodne w zakładzie produkcyjnym,
● ścieki przemysłowe w zakładzie produkcyjnym,
● wody opadowe i roztopowe (ścieki deszczowe)
● pomiary wielkości emisji – wymagania prawne,
● jak przygotować się do pomiarów, nadzór nad pomiarami, weryfikacja sprawozdań z pomiarów, przedstawianie wyników z pomiarów.
■ Gospodarka odpadami:
● podstawowe pojęcia i definicje,
● gospodarka w obiegu zamkniętym,
● źródła odpadów w zakładzie produkcyjnym,
● zasady prawidłowej klasyfikacji odpadów,
● magazynowanie odpadów i zasady prawidłowej gospodarki odpadami w zakładzie produkcyjnym,
● dalsze postępowanie z wytworzonymi odpadami– wymagania prawne,
● postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, transport drogowy odpadów niebezpiecznych.
■ Gospodarka opakowaniami w zakładzie produkcyjnym:
● rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku,
● obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach,
● obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
● zasady dokumentowania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu,
● kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach.
■ Postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi:
● pojęcia podstawowe i definicje,
● najważniejsze akty wykonawcze i przepisy powiązane,
● obowiązki rejestracji i wprowadzania kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów.
■ Awarie przemysłowe
● podstawy prawne,
● klasyfikacja ZZR i ZDR,
● postępowania w przypadku zaistnienia awarii.

Dzień II – część praktyczna
■ Sprawozdawczość z tytułu korzystania ze środowiska – podejście teoretyczne oraz praktyczne warsztaty:
● opłaty z tytułu korzystania ze środowiska– podstawy prawne, zasady naliczania i wnoszenia opłat,
● KOBIZE – podstawy prawne, zasady wykonywania sprawozdań w bazie,
● PRTR – podstawy prawne, zasady wykonywania sprawozdań w systemie,
● ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
● obowiązki przedsiębiorstw dot. opakowań,
● obowiązki przedsiębiorstw dot. czynników chłodniczych (CRO).
■ Sankcje karne, odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków
w ochronie środowiska.
■ Budowanie świadomości ekologicznej pracowników
– ekoprodukcja.

Warunki

Koszt szkolenia:

990 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu,
  • obiad,
  • przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Warszawa, 12-13.02.2019

Bielany Wrocławskie, 05-06.11.2019

Pszczyna, 18-19.1.2019