Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

19.11.2018 - 20.11.2018, Bielany Wrocławskie

Podstawy rysunku technicznego i metrologii warsztatowej

Inf. ogólne

Rozwój umiejętności i wzrost poziomu wiedzy uczestników
szkolenia w zakresie rozumienia, interpretowania
i czytania rysunków technicznych powoduje redukcję
problemów w procesie wytwarzania i projektowania poprzez
maksymalizację świadomości o potencjalnych źródłach
trudności i zagrożeń, co powoduje w konsekwencji
pozytywny wpływ na koszty jakości przedsiębiorstwa.
Zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętne stosowanie
zagadnień, będących przedmiotem niniejszego
szkolenia, to także szansa na usprawnienie procesu komunikacji
z klientem w zakresie wymagań rysunkowych,
a także analizy problemów jakościowych i rozwiązywania
problemów. Szkolenie z podstaw rysunku technicznego
i metrologii warsztatowej to dwudniowy kurs połączony
z ćwiczeniami, umożliwiającymi utrwalenie wiedzy teoretycznej.
Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do
samodzielnego czytania, jak i sporządzania dokumentacji
rysunkowej w zakresie podstawowym.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do pracowników produkcji,
pracowników działu kontroli jakości i innych osób, nieposiadających
wiedzy inżynierskiej, które ze względu na
swój zakres obowiązków czytają rysunki techniczne.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Zrozumienie podstawowych zasad rzutowania
i wymiarowania w rysunku technicznym.
■■ Zapoznanie się ze sposobami oznaczeń
i interpretacji niezbędnych do poprawnego czytania
rysunku technicznego.
■■ Umiejętność prawidłowej interpretacji zapisów
wiadomości dodatkowych.
■■ Możliwość wykluczenia typowych błędów
popełnianych przy dokonywaniu pomiarów dzięki
podaniu praktycznych przykładów przez eksperta.

 

LITERATURA

■■ ISO 1101
■■ ASME Y14.5M

 

 

 

 

 

Program

■■ Zasady rzutowania w rysunku technicznym.
■■ Sposoby przełożenia brył przestrzennych na rysunek
w rzucie prostokątnym.
■■ Podstawowe zasady wymiarowania.
■■ Oznaczenia i interpretacje tolerancji wymiarowych.
■■ Oznaczenia i interpretacje tolerancji kształtu.
■■ Oznaczenia i interpretacje tolerancji położenia.
■■ Oznaczenia na rysunkach specjalnej obróbki
powierzchniowej.
■■ Sposoby zapisu wiadomości dodatkowych.
■■ Podstawowe zasady dokonywania pomiarów
długości.
■■ Podstawowe zasady dokonywania pomiarów kąta.
■■ Pochodzenie i znaczenie zakłóceń przy
dokonywaniu pomiarów.
■■ Typowe błędy popełniane przy dokonywaniu
pomiarów.

Warunki

Koszt szkolenia

1.320 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219