Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

24.4.2019, Pszczyna

Powierzchnie dekoracyjne wyposażenia i części funkcyjnych na zewnątrz i wewnątrz pojazdów samochodowych wg VDA 16

Inf. ogólne

Powierzchnie dekoracyjne wyposażenia i części
funkcyjnych wewnątrz i na zewnątrz pojazdów
samochodowych zależą od ich wyglądu i odgrywają
decydującą rolę w procesie inżynierii wyrobów
i projektowania łańcucha dostaw. Jeśli specyfikacje
powierzchni są określone zbyt późno (np. po
rozpoczęciu produkcji seryjnej), może to powodować
w konsekwencji wzrost kosztów związanych
z selekcją, prowadzeniem procesu reklamacyjnego
powodowanego niespójnymi wymaganiami
w odniesieniu do aspektu wizualnego, co znacznie
zwiększa koszty jakości w przedsiębiorstwie.
Celem niniejszego szkolenia jest ukazanie jego
uczestnikom podejścia do określania specyfikacji
powierzchni dekoracyjnych i ukazania ich istoty
w procesie identyfikacji i określania wymagań
we wczesnych fazach uruchomieniowych.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów
jakości, produkcji, planowania, managerów projektów,
działów rozwoju oraz personelu odpowiedzialnego
za nadzór i ocenę aspektu wizualnego części.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■ Zdobycie umiejętności oceny części zgodnie
z wymaganiami podręcznika VDA 16.
■ Podwyższenie poziomu wiedzy pozwalającej na
przekazanie informacji pracownikom w organizacji
np.: przy przygotowaniu stanowisk lub dotyczącej
szkolenia pracowników produkcyjnych.
■ Zaznajomienie się z narzędziami i metodami
niezbędnymi przy ocenie części.

 

 

Program

■ Podstawowa wiedza i podejście do tworzenia
specyfikacji dla powierzchni/aspektu wizualnego.
■ Punkt wyjścia.
■ Wyznaczanie celów specyfikacji.
■ Analiza wyrobów i procesów z wykorzystaniem
przykładów.
■ Ocena i kwalifikacja aspektów wizualnych i odczucia
powierzchni.
■ Warunki oceny.
■ Warunki oświetleniowe.
■ Odległość obserwacji.
■ Czas obserwacji.
■ Definicja uzgodnień dotyczących celów.
■ Obchodzenie się i określanie próbki z procesu dla
maksymalnych granic tolerancji.
■ Ustalanie kwalifikacji dla kontrolera.
■ Przeprowadzanie MSA dla danych atrybutowych.
■ Ustalanie wymagań dla części subiektywnych w QAA.
■ Tworzenie specyfikacji dla aspektu wizualnego
– ćwiczenia.

Warunki

Koszt szkolenia

1.200 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu VDA QMC
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219