Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

13.5.2019, Bielany Wrocławskie

Pozytywna organizacja

Inf. ogólne

Warsztat „Pozytywna organizacja” jest najlepszym i jedynym przesyconym praktycznymi działaniami kursem w Polsce. Został stworzony w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku, na kanwie wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu szkoleń oraz wyników badań naukowych, przy wykorzystaniu doświadczenia i międzynarodowych interpretacji działań treningowych w zakresie kapitału psychologicznego pracowników.


Celem warsztatu „Pozytywna organizacja” jest zachęcenie przedsiębiorców do podjęcia działań edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu pozytywnych organizacji.


Dla kogo?

Dla kierowników i pracowników chcących pracować w zdrowych, pozytywnych organizacjach. Dla osób, które chcą pracować w przyjaznej atmosferze wśród uśmiechniętych i zadowolonych współpracowników.

 

Co zyska organizacja?

►Budowanie konstruktywnej atmosfery współpracy, zaangażowania
►Uczenie zapobiegania nieproduktywnym zachowaniom
►Zapobieganie odejściom z firmy wartościowych pracowników
►Podnoszenie innowacyjności i efektywności poprzez rozwój zasobów pracowników
►Przywiązanie do organizacji, zadowolenie z pracy i chęć pracy w organizacji przez wiele lat
►Chęć wkładania większego wysiłku w pracę i lepszego wypełniania obowiązków
► Zmniejszanie chęci odejścia z pracy wśród pracowników, a w efekcie zwiększania postrzeganego poziomu  partycypacji i odpowiedzialności za swoje czyny
►Istotne wsparcie w zawodach szczególnie obciążających emocjonalnie – zmniejszanie wypalenia zawodowego
►Alternatywny benefit
►Redukowanie obiekcji na temat braku szkoleń dla pracowników
►Budowanie proaktywnej kultury organizacyjnej, będącej wg badań kulturą przyszłości

Program

►Psychologia pozytywna na użytek organizacji – wprowadzenie.

►Zachowania pozytywne w organizacjach. Identyfikacja. Korzyści. Jak je stymulować.

►Zachowania kontrproduktywne. Identyfikacja. Skutki. Jak im zapobiegać.

►Jak wzmacniać kapitał psychologiczny pracowników – ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu rozmów wzmacniających zasoby.

►Ćwiczenia pozytywnej organizacji z wykorzysta-niem praktyk opartych na dowodach. Ćwiczenia na sobie i na organizacji.

►Jak diagnozować zachowania w organizacjach. Prezentacja narzędzia do badania organizacji.

►Analiza studium przypadku – budowanie pozytywnych organizacji.

►Dobra perswazja w pozytywnych organizacjach. Jak przełożyć na działanie to, co sprawdziło się w budowaniu pozytywnych organizacji. Sesja inspiracji.

►Opracowanie planu na wdrożenie rozwiązań z wykorzystaniem pozytywnej psychologii w organizacji.

►Intensywne ćwiczenia praktyczne w budowaniu pozytywnych zachowań pracowników w organizacji.

 

Trener prowadzący i autor szkolenia
Anna Agata Nowak
Trener biznesu, coach i konsultant z 18-letnią praktyką w przygotowywaniu i prowadzeniu działań rozwojowych z zakresu umiejętności zarządzania oraz osobistych przydatnych w pracy. Współautor podręcznika o tematyce kompetencji personalnych i społecznych, autor licznych artykułów i materiałów dydaktycznych. Prowadzi działania oraz badania nad osobowością i dobrostanem ludzi dorosłych i organizacji zarówno
w kraju, jak i za granicą.

Warunki

Koszt szkolenia

890 PLN + VAT*

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu TP PL,
  • obiad,
  • przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Roxana Wrona


+48 883 318 213