Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

31.1.2019, Pszczyna

Akademia specjalisty ds. ochrony środowiska

Inf. ogólne

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla nowozatrudnionych pracowników w działach ochrony środowiska oraz osób przejmujących te obowiązki.

Program

Zawartość:

 

■ Wprowadzenie:
● pojęcia podstawowe i definicje,
● najważniejsze akty wykonawcze i przepisy powiązane.
■ Pozwolenia na wprowadzanie emisji do środowiska:
● zgłoszenia, pozwolenia sektorowe i pozwolenia zintegrowane,
● zasady formalne wypełniania wniosku o wydanie pozwolenia, zawartość pozwolenia oraz organy właściwe do wydania decyzji,
● ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – podstawy.


■ Emisja zanieczyszczeń do powietrza:
● standardy jakości powietrza,
● standardy emisyjne z instalacji,
● pomiary wielkości emisji – wymagania prawne, jak przygotować się do pomiarów, nadzór nad pomiarami, weryfikacja sprawozdań z pomiarów, przedstawianie wyników z pomiarów.


■ Gospodarka wodnościekowa w przedsiębiorstwie:
● pojęcia podstawowe i definicje,
● korzystanie z wód,
● urządzenia wodne,
● ścieki przemysłowe w zakładzie produkcyjnym,
● wody opadowe i roztopowe (ścieki deszczowe) w zakładzie produkcyjnym,
● pomiary wielkości emisji – wymagania prawne, jak przygotować się do pomiarów, nadzór nad pomiarami, weryfikacja sprawozdań z pomiarów, przedstawianie wyników z pomiarów.


■ Gospodarka odpadami:
● podstawowe pojęcia i definicje,
● źródła odpadów w zakładzie produkcyjnym,
● zasady prawidłowej klasyfikacji odpadów,
● magazynowanie odpadów i zasady prawidłowej gospodarki odpadami w zakładzie produkcyjnym,

● ewidencja odpadów, prowadzenie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów,
● dalsze postępowanie z wytworzonymi odpadami – wymagania prawne,
● postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, transport drogowy odpadów niebezpiecznych.


■ Gospodarka opakowaniami w zakładzie produkcyjnym:
● rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku,
● obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach,
● obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
● obowiązki organów administracji oraz administracyjne kary pieniężne w przypadku nieprzestrzegania przepisów ustawy,
● zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach, porozumienia w gospodarce opakowaniami,
● zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach,
● zasady dokumentowania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu,
● kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach,
● sprawozdawczość związana z gospodarką opakowaniami.


■ Postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi:
● pojęcia podstawowe i definicje,
● najważniejsze akty wykonawcze i przepisy powiązane,
● obowiązki rejestracji i wprowadzania kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów.


■ Awarie przemysłowe:
● podstawy prawne,
● klasyfikacja ZZR i ZDR,
● stosowane technologie, materiały i związane z tym zagrożenia,
● konsekwencje wynikające z niestosowania się do zasad,
● postępowania w przypadku zaistnienia awarii.

Warunki

Koszt szkolenia:

590 PLN + VAT

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu,
  • obiad,
  • przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Warszawa, 11.02.2019

Pszczyna, 14.11.2019

Bielany Wrocławskie, 19.11.2019