Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

11.12.2018, Pszczyna

Praktyczne warsztaty naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz podstawy raportowania KOBIZE

Inf. ogólne

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Program

Część teoretyczna

■ Wprowadzenie:

 • obowiązujące przepisy prawa w kontekście naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
 • tendencje zmian prawnych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • obowiązki przedsiębiorców związane z opłatami za korzystanie ze środowiska,
 • opłaty podwyższone, zwolnienia z opłat,
 • sankcje karne,
 • raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE),
 • podstawy raportowania,
 • projektowane zmiany,
 • podsumowanie, dyskusja, pytania, omówienie przypadków

 

Warsztaty praktyczne

■ Metodyka obliczania opłat oraz przykłady:

 • opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów technologicznych: energetycznego spalania paliw, z lakierowania i malowania, ze spawania, z przeładunku benzyn, z pojazdów samochodowych, opłaty ryczałtowe i wskaźnikowe,
 • opłaty za pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
 • opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • opłaty za składowanie odpadów.

 

Wymagania wobec uczestników:

Uczestnik szkolenia powinien posiadać kalkulator, celem sprawniejszego przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych.

Warunki

Koszt szkolenia:

490 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu,
 • obiad, przerwy kawowe,
 • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Pszczyna, 30.01.2018

Wrocław, 14.02.2018