Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

15.1.2019, Bielany Wrocławskie

Praktyczne warsztaty naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz podstawy raportowania KOBIZE i PRTR

Inf. ogólne

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Program

Część teoretyczna
■ Wprowadzenie:
● obowiązujące przepisy prawa w kontekście naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
● tendencje zmian prawnych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
● obowiązki przedsiębiorców związane z opłatami za korzystanie ze środowiska,
● opłaty podwyższone, zwolnienia z opłat,
● sankcje karne,
● raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE),
● podstawy raportowania,
● projektowane zmiany,
● podsumowanie, dyskusja, pytania, omówienie przypadków.
■ Raportowanie do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).
● podstawy prawne,
● zasady wykonywania sprawozdań w systemie,
● sankcje karne.

Część praktyczna
■ Metodyka obliczania opłat oraz przykłady:
●opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów technologicznych: energetycznego spalania paliw, z lakierowania i malowania, ze spawania, z przeładunku benzyn, z pojazdów samochodowych, opłaty ryczałtowe i wskaźnikowe,
● opłaty za pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
● opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
● opłaty za składowanie odpadów.

Warunki

Koszt szkolenia:

490 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu,
  • obiad,
  • przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Pszczyna, 16.01.2019

Bielany Wrocławskie, 20.11.2019

Pszczyna, 04.12.2019