Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

12.6.2019 - 13.6.2019, Pszczyna

Psychologia negocjacji

Inf. ogólne

Negocjacje są niczym innym jak procesem komunikacji,
którego celem jest osiągnięcie porozumienia
satysfakcjonującego wszystkie strony negocjacji.
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat
zasad skutecznych negocjacji biznesowych oraz
rozwinięcie u uczestników odporności na taktyki
manipulacyjne drugiej strony.
Uczestnicy w trakcie szkolenia poszerzą świadomość
własnych predyspozycji osobowościowych oraz ich
wpływu na przebieg negocjacji. Rozwiną elastyczność
w kontakcie z różnymi typami partnerów
negocjacyjnych. Wdrożenie przez uczestników
nabytych umiejętności, pozwoli im na profesjonalne
przygotowanie się i przeprowadzenie procesu
negocjacji, dające wymierne korzyści dla firmy.
Szkolenie jest prowadzone interaktywnymi metodami
pracy w grupach, które angażują uczestników szkolenia
i pozwalają na wzrost jego efektywności.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiadających
w organizacji za negocjacje: kupców, sprzedawców
oraz pracowników działu obsługi klienta.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■ Rozwój odporności na taktyki manipulacyjne drugiej
strony.
■ Poznanie zasad skutecznych negocjacji.
■ Zdobycie wiedzy potrzebnej do analizy i rozumienia
procesu negocjacji.
■ Udoskonalenie sprawności komunikacyjnej
w negocjacjach.
■ Poszerzenie świadomości własnych predyspozycji
osobowościowych oraz ich wpływu na przebieg
negocjacji.
■ Rozwój elastyczności w kontakcie z różnymi typami
partnerów negocjacyjnych.

 

 

Program

■ Wprowadzenie w tematykę negocjacji.
■ Kompetencje skutecznego negocjatora – coaching
zespołowy.
■ Postawa i nastawienie w negocjacjach.
■ Negocjacje krótkofalowe i negocjacje długofalowe
– gra negocjacyjna.
■ Model negocjacji według Willema Mastenbroek’a.
■ 4 wymiary negocjacji – techniki zwiększające
skuteczność negocjacyjną.
■ Wymiar dbania o własne interesy – gra negocjacyjna.
■ Wymiar siły: między dominacją a uległością
– gra negocjacyjna.
■ Budowanie klimatu – sposoby budowania
odpowiedniego klimatu w trakcie negocjacji.
■ Komunikacja w negocjacjach – 4 typy psychologiczne
metodologia Extended DISC.
■ Psychologia stresu i manipulacji.
■ Elastyczność w negocjacjach (gra).
■ Taktyki negocjacyjne.

Warunki

Koszt szkolenia

1.340 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP PL
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219