Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

20.4.2018, Poznań

Świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy. Warsztaty

Inf. ogólne

Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie jest
wyrazem tego, jaki jest stosunek pracowników do ryzyka,
zagrożeń i bezpieczeństwa. Mając świadomość kultury
bezpieczeństwa pracownicy angażują się w budowanie
bezpiecznego miejsca pracy, gdyż jest dla nich zrozumiałe,
że przekłada się to na sprawniejsze funkcjonowanie
firmy oraz ich własne zdrowie i życie. Celem szkolenia
jest podniesienie świadomości bezpieczeństwa pracy
wśród kadry zarządzającej i pracowników oraz zmiana
ich postawy (myślenia), która przyczyni się do budowania
kultury bezpieczeństwa w firmie. Udział w warsztatach
pomoże znaleźć odpowiedzi na pytania: Gdzie tkwi
“klucz” do budowania świadomości bezpieczeństwa
w organizacji? Na czym polega sztuka budowania autorytetu?
Oczekiwania wobec specjalisty bhp są bardzo
wysokie. Jak osiągnąć wymagania stawiane przez prawo
i pracodawcę jednocześnie utrzymując dobre relacje
z pracownikami?

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej
i kierującej pracownikami, specjalistów ds. bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz wszystkich zainteresowanych.

 

 

 

Program

■■ „Piramida ról w organizacji” – jaką rolę pełni
pracodawca, kadra zarządzająca, pracownicy
a służba bhp.
■■ Obowiązki wynikające z pełnionej funkcji
w organizacji.
■■ Odpowiedzialność służby bhp.
■■ Co to jest świadomość i kultura bezpieczeństwa
pracy – dobre praktyki.
■■ Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w systemie
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
■■ Wpływ pracownika służby bhp na rozwój
świadomości i budowanie kultury bezpieczeństwa
pracy.
■■ Zaangażowanie własnego czasu w działania
zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa
■■ „Perspektywa” – punkt widzenia zależy od
miejsca siedzenia. Jak znaleźć satysfakcjonujące
rozwiązanie.
■■ Skuteczna komunikacja jako fundament współpracy
w obszarze bhp.
■■ Identyfikacja niebezpiecznych zachowań.
■■ Zdarzenia wypadkowe - poprawa zachowań
pracowników. Przykłady, jak robią to inni.

Warunki

Koszt szkolenia

720 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 220

 

Inne terminy

Pszczyna, 24.07.2018

Legnica, 11.09.2018