Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

27.3.2019, Pszczyna

Świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy. Warsztaty

Inf. ogólne

Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
jest wyrazem tego, jaki jest stosunek pracowników do
ryzyka, zagrożeń i bezpieczeństwa. Mając świadomość
kultury bezpieczeństwa pracownicy angażują się
w budowanie bezpiecznego miejsca pracy, gdyż
jest dla nich zrozumiałe, że przekłada się to na
sprawniejsze funkcjonowanie firmy oraz ich własne
zdrowie i życie. Celem szkolenia jest podniesienie
świadomości bezpieczeństwa pracy wśród kadry
zarządzającej i pracowników oraz zmiana ich postawy
(myślenia), która przyczyni się do budowania kultury
bezpieczeństwa w firmie. Udział w warsztatach pomoże
znaleźć odpowiedzi na pytania:
● gdzie tkwi “klucz” do budowania świadomości
bezpieczeństwa w organizacji,
● na czym polega sztuka budowania autorytetu,
● jak osiągnąć wymagania stawiane przez prawo
i pracodawcę jednocześnie utrzymując dobre relacje
z pracownikami.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej
i kierującej pracownikami, specjalistów
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkich
zainteresowanych.

 

 

Program

■ „Piramida ról w organizacji” – jaką rolę pełni
pracodawca, kadra zarządzająca, pracownicy
a służba bhp.
■ Obowiązki wynikające z pełnionej funkcji
w organizacji.
■ Odpowiedzialność służby bhp.
■ Co to jest świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy
– dobre praktyki.
■ Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w systemie
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
■ Wpływ pracownika służby bhp na rozwój świadomości
i budowanie kultury bezpieczeństwa pracy.
■ Zaangażowanie własnego czasu w działania
zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa.
■ „Perspektywa” – punkt widzenia zależy od
miejsca siedzenia. Jak znaleźć satysfakcjonujące
rozwiązanie.
■ Skuteczna komunikacja jako fundament współpracy
w obszarze bhp.
■ Identyfikacja niebezpiecznych zachowań.
■ Zdarzenia wypadkowe – poprawa zachowań
pracowników. Przykłady, jak robią to inni.

Warunki

Koszt szkolenia:

720 PLN + VAT

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu,
  • obiad,
  • przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 326 30 08

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.