BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 12.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190322T052950 DESCRIPTION:W branży motoryzacyjnej kwalifikacje oraz kompetecjeauditora 1. i 2. IATF 16949 mają kluczowe znaczenie.To tygodniowe szkolenie umożliwia uczestnikomosiągnięcie kwalifikacji auditora 1. i 2. strony w ciągu5 dni. Składa się z kursu kwalifikacyjnego dla auditorów(2 dni – ID 211), przygotowania do egzaminu,podczas którego szczegółowo omawiane są kluczowemetody jakości (1 dzień – ID 212) oraz części egzaminacyjnej(1 dzień – ID 250). Szczegółowe danedotyczące poszczególnych modułów znajdą Państwow opisach pojedynczych szkoleń.\n \nGRUPA DOCELOWA\nSzkolenie przeznaczone jest dla pracowników działówjakości, inżynierów procesu, przedstawicieli działów logistyki,managerów, wewnętrznych oraz zewnętrznych auditorówsystemu oraz osób, posiadających doświadczeniew auditowaniu w branży motoryzacyjnej, które chcąuzyskać kwalifikacje auditora 1. i 2. strony.\n \nWYMAGANIA WSTĘPNE\nW celu uzyskania uprawnień VDA QMC na certyfikowanegoauditora 1. i 2. strony IATF 16949 niezbędne jestdostarczenie przed szkoleniem aplikacji potwierdzającej:●● kwalifikacje auditora wewnętrznego ISO 9001:2015,●● przeprowadzenie min. 3 auditów systemuzarządzania jakością ISO 9001 w ciągu ostatnich3 lat,●● przynajmniej 2 lata doświadczenia w przemyślemotoryzacyjnym,●● pomyślne ukończenie kursu kwalifikacyjnego dlaauditorów IATF 16949 (ID 211).\n \nEGZAMIN/TEST\nPo zdaniu egzaminu ustnego oraz pisemnego otrzymająPaństwo oryginalny certyfikat VDA QMC z indywidualnymnumerem rejestracji oraz kartę auditora VDA powiązanąz wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorówVDA QMC.\n \nEFEKTY KSZTAŁCENIA\n■■ Umiejętność auditowania wymagań IATF 16949 orazkluczowych metod jakości.■■ Zdobycie wiedzy pozwalającej na prawidłowąinterpretację wymagań standardu IATF 16949w sytuacjach auditowych.■■ Uzyskanie kompetencji auditora 1. i 2. stronyw przemyśle motoryzacyjnym.■■ Możliwość spełnienia niektórych specyficznychwymagań klienta dotyczących kompetencji.\n \nLITERATURA\n■■ IATF 16949■■ ISO 19011■■ ISO 9001■■ ISO 9000■■ ISO 9004■■ FMEA AIAG■■ VDA 4, rozdział SPC■■ VDA 5\n \n \n \n  DTEND;VALUE=DATE:20190202 DTSTART;VALUE=DATE:20190128 LOCATION:Pszczyna PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=pl:Szkolenia: Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem TRANSP:TRANSPARENT UID:uid4687@www.teamprevent.pl X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n

W branży motoryzacyjnej kwalifikacje oraz kompetecje
auditora 1. i 2. IATF 16949 mają kluczowe znaczenie.
To tygodniowe szkolenie umożliwia uczestnikom
osiągnięcie kwalifikacji auditora 1. i 2. strony w ciągu
5 dni. Składa się z kursu kwalifikacyjnego dla auditorów
(2 dni – ID 211), przygotowania do egzaminu,
podczas którego szczegółowo omawiane są kluczowe
metody jakości (1 dzień – ID 212) oraz części egzaminacyjnej
(1 dzień – ID 250). Szczegółowe dane
dotyczące poszczególnych modułów znajdą Państwo
w opisach pojedynczych szkoleń.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów
jakości, inżynierów procesu, przedstawicieli działów logistyki,
managerów, wewnętrznych oraz zewnętrznych auditorów
systemu oraz osób, posiadających doświadczenie
w auditowaniu w branży motoryzacyjnej, które chcą
uzyskać kwalifikacje auditora 1. i 2. strony.

WYMAGANIA WSTĘPNE

W celu uzyskania uprawnień VDA QMC na certyfikowanego
auditora 1. i 2. strony IATF 16949 niezbędne jest
dostarczenie przed szkoleniem aplikacji potwierdzającej:
●● kwalifikacje auditora wewnętrznego ISO 9001:2015,
●● przeprowadzenie min. 3 auditów systemu
zarządzania jakością ISO 9001 w ciągu ostatnich
3 lat,
●● przynajmniej 2 lata doświadczenia w przemyśle
motoryzacyjnym,
●● pomyślne ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla
auditorów IATF 16949 (ID 211).

EGZAMIN/TEST

Po zdaniu egzaminu ustnego oraz pisemnego otrzymają
Państwo oryginalny certyfikat VDA QMC z indywidualnym
numerem rejestracji oraz kartę auditora VDA powiązaną
z wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorów
VDA QMC.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Umiejętność auditowania wymagań IATF 16949 oraz
kluczowych metod jakości.
■■ Zdobycie wiedzy pozwalającej na prawidłową
interpretację wymagań standardu IATF 16949
w sytuacjach auditowych.
■■ Uzyskanie kompetencji auditora 1. i 2. strony
w przemyśle motoryzacyjnym.
■■ Możliwość spełnienia niektórych specyficznych
wymagań klienta dotyczących kompetencji.

LITERATURA

■■ IATF 16949
■■ ISO 19011
■■ ISO 9001
■■ ISO 9000
■■ ISO 9004
■■ FMEA AIAG
■■ VDA 4, rozdział SPC
■■ VDA 5

\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-ALLOWEXTERNCHECK:TRUE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR