Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

10.6.2019 - 14.6.2019, Pszczyna

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem

Inf. ogólne

W branży motoryzacyjnej kwalifikacje oraz kompetecje
auditora 1. i 2. IATF 16949 mają kluczowe znaczenie.
To tygodniowe szkolenie umożliwia uczestnikom
osiągnięcie kwalifikacji auditora 1. i 2. strony w ciągu
5 dni. Składa się z kursu kwalifikacyjnego dla auditorów
(2 dni – ID 211), przygotowania do egzaminu,
podczas którego szczegółowo omawiane są kluczowe
metody jakości (1 dzień – ID 212) oraz części egzaminacyjnej
(1 dzień – ID 250). Szczegółowe dane
dotyczące poszczególnych modułów znajdą Państwo
w opisach pojedynczych szkoleń.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów
jakości, inżynierów procesu, przedstawicieli działów logistyki,
managerów, wewnętrznych oraz zewnętrznych auditorów
systemu oraz osób, posiadających doświadczenie
w auditowaniu w branży motoryzacyjnej, które chcą
uzyskać kwalifikacje auditora 1. i 2. strony.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE

W celu uzyskania uprawnień VDA QMC na certyfikowanego
auditora 1. i 2. strony IATF 16949 niezbędne jest
dostarczenie przed szkoleniem aplikacji potwierdzającej:
●● kwalifikacje auditora wewnętrznego ISO 9001:2015,
●● przeprowadzenie min. 3 auditów systemu
zarządzania jakością ISO 9001 w ciągu ostatnich
3 lat,
●● przynajmniej 2 lata doświadczenia w przemyśle
motoryzacyjnym,
●● pomyślne ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla
auditorów IATF 16949 (ID 211).

 

EGZAMIN/TEST

Po zdaniu egzaminu ustnego oraz pisemnego otrzymają
Państwo oryginalny certyfikat VDA QMC z indywidualnym
numerem rejestracji oraz kartę auditora VDA powiązaną
z wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorów
VDA QMC.

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Umiejętność auditowania wymagań IATF 16949 oraz
kluczowych metod jakości.
■■ Zdobycie wiedzy pozwalającej na prawidłową
interpretację wymagań standardu IATF 16949
w sytuacjach auditowych.
■■ Uzyskanie kompetencji auditora 1. i 2. strony
w przemyśle motoryzacyjnym.
■■ Możliwość spełnienia niektórych specyficznych
wymagań klienta dotyczących kompetencji.

 

LITERATURA

■■ IATF 16949
■■ ISO 19011
■■ ISO 9001
■■ ISO 9000
■■ ISO 9004
■■ FMEA AIAG
■■ VDA 4, rozdział SPC
■■ VDA 5

 

Program

Kurs kwalifikacyjny
■■ Zasady zarządzania procesowego i podejście
procesowe w przemyśle motoryzacyjnym.
■■ Zawartość ISO 9001.
■■ Struktura standardu IATF 16949 i jego wymagania
(włączając wymagania normy ISO 9001).
■■ Przegląd zasad certyfikacji IATF 16949.

 

Przygotowanie do egzaminu
■■ Ukierunkowanie na praktyczne podejście podczas
auditowania.
■■ Struktura i tworzenie FMEA.
■■ Statystyczna kontrola procesu (SPC 1).
■■ Techniki tworzenia wykresów kontrolnych (SPC 2).
■■ Zdolność procesowa i maszynowa (SPC 3).
■■ Przydatność procesu kontroli (VDA 5).
■■ Podstawy analizy systemu pomiarowego (MSA).
■■ Liczne ćwiczenia poparte scenkami

Warunki

Koszt szkolenia

4.470 PLN + VAT*

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu VDA QMC,
  • obiady,
  • przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219

 

Zgłoszenie udziału