Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

20.10.2014 - 23.10.2014, Ustroń

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Inf. ogólne

Celem powyższego szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bhp.

 

Szkolenie organizowane jest w formie kursu ze szczególnym naciskiem na rozwiązania praktyczne, dlatego też prowadzone będzie metodami warsztatowymi z interaktywnym udziałem uczestników.

 

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby w branży automotive.

 

Czas trwania

Szkolenie trwa 4 dni

Program

  • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy oraz problemy związane z interpretacją przepisów.
  • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
  • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego.
  • Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
  • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia.
  • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Nowoczesne metody pracy służby bhp.
  • Świadomość i kultura bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
  • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  • Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Warunki

CENA:

Cena szkolenia zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie. 

 

Faktura za udział w szkoleniu zostanie wystawiona po realizacji szkolenia z terminem płatności 14 dni.
W przypadku innych ustaleń prosimy o kontakt z Działem Szkoleń.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 219