Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

16.3.2015 - 19.3.2015, Wisła

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie branżowe - branża automotive

Inf. ogólne

Aby pracować w służbie bhp, potrzebne jest dziś nie tylko odpowiednie wykształcenie i staż pracy, ale przede wszystkim odpowiednia i systematycznie aktualizowana wiedza. Pełnienie obowiązków służby bhp wiąże się z okresowym szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (co 5 lat). W myśl litery prawa takiemu obowiązkowi szkolenia podlegają również nowozatrudnione osoby na stanowiskach służb bhp, które powinny je odbyć do 12 miesięcy od czasu objęcia stanowiska.

 

Team Prevent jako pierwsza firma w Polsce oferuje szkolenia nie tylko otwarte ogólne dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli służb bhp, ale również szkolenia otwarte dedykowane konkretnej branży, podczas których poruszane są najbardziej nurtujące i ważne tematy oraz problemy, charakterystyczne dla poszczególnych branż.

 

Celem powyższych szkoleń jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z danej dziedziny.

 

Szkolenia organizowane są w formie kursu ze szczególnym naciskiem na rozwiązania praktyczne, dlatego też prowadzone są metodami warsztatowymi z interaktywnym udziałem uczestników.

 

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Program

Zawartość

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy oraz problemy związane z interpretacją przepisów.
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego.
 • Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Nowoczesne metody pracy służby bhp, w tym budowanie swojego autorytetu.
 • Świadomość i kultura bezpieczeństwa w zakładzie pracy oraz audyty behawioralne.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii) – prawidłowe postępowanie powypadkowe, w tym nowoczesne metody prowadzenia postępowania powypadkowego.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – ćwiczenia praktyczne.
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej, ewakuacja, zjawisko paniki i reakcja tłumu podczas ogłoszonej ewakuacji.
 • Problemy ochrony środowiska naturalnego, aktualne obowiązki.

 

 

Wymagania wobec uczestników

Brak specyficznych wymagań.

 

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Warunki

Koszt szkolenia

2490,00 PLN/os.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.
 
Cena zawiera:

•    materiały szkoleniowe,
•    wydanie certyfikatu,

•    3 noclegi*,
•    obiady i przerwę kawową,

•    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

*pokoje jednoosobowe dodatkowo płatne

 

 

Faktura za udział w szkoleniu zostanie wystawiona po realizacji szkolenia z terminem płatności 14 dni.


W przypadku innych ustaleń prosimy o kontakt z Działem Szkoleń.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy