Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

21.2.2018 - 22.2.2018, Pszczyna

VDA MLA – Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części

Inf. ogólne

Celem zapewnienia poziomów dojrzałości nowych
części jest ustanowienie standardu w zakresie nowych
uruchomień, poprawy jakości wyrobu już na samym
początku współpracy z klientem dla wszystkich części,
komponentów i systemów w łańcuchu dostaw, poprzez
zapewnienie i podjęcie towarzyszących procesowi oceny
dojrzałości nowych części ustrukturyzowanych działań.
Poprzez zastosowanie znormalizowanej metody projekty
są segmentowane, oceniane i usprawniane.
Ten system zapewnienia stopnia dojrzałości opisuje
znormalizowane podejście do współpracy i komunikacji
w złożonych projektach rozwoju produktów z wieloma
stronami zaangażowanymi w łańcuch dostaw. W związku
z tym dostarcza zestaw zmierzonych wartości i kryteriów
z odpowiednimi metodologiami.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do personelu działu zapewnienia
jakości, managerów projektów w zakresie rozwoju
wyrobu, planistów produktów, osób odpowiedzialnych za
zakupy, kluczowych managerów ds. kontaktu z klientem
itd.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Uzyskanie wiedzy dotyczącej działań
podejmowanych w ramach nowych uruchomień
zgodnie z podręcznikiem VDA MLA.
■■ Zdobycie wiedzy pozwalającej na aktywne
uczestnictwo w procesie zapewnienia poziomów
dojrzałości nowych części.
■■ Poznanie narzędzi, technik i elementów związanych
z nowymi uruchomieniami.
■■ Zapoznanie się z wymaganiami podręczników
referencyjnych oraz możliwość wykorzystania
wiedzy w codziennych aktywnościach zawodowych
oraz w sytuacjach auditowych.
■■ Zdobycie wiedzy dot. narzędzi stosowanych
w zarządzaniu nowymi projektami.

 

LITERATURA

■■ VDA MLA

 

 

 

 

Program

■■ Metody i podstawowe zasady zapewniania
poziomów dojrzałości nowych części.
■■ Zarys wymagań dla poziomów dojrzałości 0-7.
■■ Przykłady dobrych i złych praktyk w organizacji.
■■ Typowe konflikty interesów.
■■ Rola uczestników „okrągłego stołu”.
■■ Możliwości współpracy.
■■ Ćwiczenia grupowe.

Warunki

Koszt szkolenia

1.890 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu VDA QMC
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219