Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

5.3.2018 - 7.3.2018, Bielany Wrocławskie.

Warsztaty dla auditora systemu zarządzania w branży motoryzacyjnej. Poziom podstawowy

Inf. ogólne

Szkolenie dla auditorów systemu zarządzania w branży
motoryzacyjnej składa się z dwóch części. Pierwsza
część dotyczy auditowania wymagań IATF 16949 i jest
przeprowadzana w formie warsztatowej. Druga część
dotyczy auditowania systemów zarządzania wg wytycznych
ISO 19011. Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę,
dotyczącą interpretacji wymagań nowego standardu IATF
16949:2016, a także umiejętności, wiedzę oraz kwalifikacje,
które przyczyniają się do uzyskania wiarygodnych,
powtarzalnych wyników auditów. Szkolenie ukierunkowane
jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz
umiejętności auditowania w oparciu o wytyczne normy
ISO 19011.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych
i auditorów 2. strony lub kandydatów na auditorów
wewnętrznych i auditorów 2. strony systemu zarządzania
jakością w oparciu o standard IATF 16949:2016, chcących
uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności
auditowania w oparciu o wytyczne normy ISO 19011.
Norma ta przeznaczona jest do stosowania przez szerokie
gremium użytkowników, chcących zapoznać się z wytycznymi
dotyczącymi zarządzania programami auditów,
planowania i prowadzenia auditów, a także dotyczącymi
kompetencji i oceny auditorów i zespołu auditującego
oraz interpretacji wymagań standardu IATF 16949.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Umiejętność auditowania wymagań IATF 16949.
■■ Zdobycie wiedzy pozwalającej na prawidłową
interpretację wymagań standardu IATF 16949
w sytuacjach auditowych.
■■ Zrozumienie zasad auditu i umiejętność jego
przeprowadzania.
■■ Umiejętność poprawnego formułowania wniosków
z auditu oraz ich komunikowania.
■■ Umiejętność przygotowania się do auditu wraz ze
stworzeniem listy pytań auditowych.
■■ Nabycie umiejętności opracowania raportu z auditu.

 

LITERATURA

■■ IATF 16949
■■ ISO 19011
■■ ISO 9001

 

 

Program

■■ Omówienie sposobu przeprowadzenia auditu
zgodnie z ISO 19011.
■■ Interpretacja wymagań IATF 16949 i ISO 9001
pod kątem sposobu ich auditowania .
■■ Proces auditu, rodzaje auditów.
■■ Przygotowanie auditu – plan i lista pytań auditowych.
■■ Działania auditowe.
■■ Ustalenia i wnioski z auditu.
■■ Raport z auditu.
■■ Kompetencje i cechy osobowe auditorów.

Warunki

Koszt szkolenia

1.890 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219