Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

11.6.2018 - 15.6.2018, Pszczyna

Warsztaty dla auditora systemu zarządzania w branży motoryzacyjnej. Poziom zaawansowany

Inf. ogólne

Szkolenie dla auditora systemu zarządzania w branży
motoryzacyjnej składa się z trzech części. Pierwsza
część dotyczy auditowania wymagań IATF 16949 i jest
przeprowadzana w formie warsztatowej. Druga część dotyczy
auditowania systemów zarządzania wg wytycznych
ISO 19011. Trzecia część to szkolenie poświęcone auditowaniu
kluczowych metod jakości (core tools).
Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę dotyczącą interpretacji
wymagań nowego standardu IATF 16949:2016,
a także umiejętności, wiedzę oraz kwalifikacje, które
przyczyniają się do uzyskania wiarygodnych, powtarzalnych
wyników auditów. Szczegółowo omawiane są zagadnienia
związane z APQP, PPAP, FMEA, SPC oraz
MSA. Jest to kompleksowe zestawienie zagadnień, które
są potrzebne każdemu auditorowi wewnętrznemu i auditorowi
2. strony.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych
i auditorów 2. strony lub kandydatów na auditorów
wewnętrznych i auditorów 2. strony systemu zarządzania
jakością w oparciu o standard IATF 16949:2016, chcących
uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności
auditowania w oparciu o wytyczne normy ISO 19011.
Norma ta przeznaczona jest do stosowania przez szerokie
gremium użytkowników, chcących zapoznać się z wytycznymi
dotyczącymi zarządzania programami auditów,
planowania i prowadzenia auditów, a także dotyczącymi
kompetencji i oceny auditorów i zespołu auditującego
oraz interpretacji wymagań standardu IATF 16949.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Umiejętność auditowania wymagań IATF 16949.
■■ Zdobycie wiedzy pozwalającej na prawidłową
interpretację wymagań standardu IATF 16949
w sytuacjach auditowych.
■■ Zrozumienie zasad auditu i umiejętność jego
przeprowadzania.
■■ Umiejętność poprawnego formułowania wniosków
z auditu oraz ich komunikowania.
■■ Umiejętność przygotowania się do auditu wraz ze
stworzeniem listy pytań auditowych.
■■ Nabycie umiejętności opracowania raportu z auditu
■■ Umiejętność auditowania wymagań dla kluczowych
metod jakości (core tools).

 

LITERATURA

■■ IATF 16949
■■ ISO 19011
■■ ISO 9001
■■ Podręczniki referencyjne AIAG

 

 

 

Program

■■ Omówienie sposobu przeprowadzenia auditu zgodnie
z ISO 19011.
■■ Interpretacja wymagań IATF 16949 i ISO 9001
pod kątem sposobu ich auditowania.
■■ Proces auditu, rodzaje auditów.
■■ Przygotowanie auditu – plan i lista pytań auditowych.
■■ Działania auditowe.
■■ Ustalenia i wnioski z auditu.
■■ Raport z auditu.
■■ Kompetencje i cechy osobowe auditorów.
■■ Auditowanie kluczowych metod jakości.

Warunki

Koszt szkolenia

3.210 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219