Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

24.9.2018, Bielany Wrocławskie

Wskaźniki Techniczne – O.E.E, MTTR, MTBF w kontekście IATF 16949 i norm w motoryzacji NOWOŚĆ

Inf. ogólne

Szkolenie dotyczące wskaźników technicznych pozwala
na opracowanie, wdrożenie, monitorowanie i interpretację
wskaźników opisujących efektywność pracy wyposażenia
w zakładach produkcyjnych. Podczas szkolenia omówione
zostaną zagadnienia związane z wymaganiami
standardów motoryzacyjnych w odniesieniu do czynności
wykonywanych przez utrzymanie ruchu, a szczególnie
do sposobów monitorowania i oceny jego skuteczności
i efektywności. Szkolenie pozwala uczestnikom na zapoznanie
się ze szczegółowymi metodami obliczania
poszczególnych wskaźników, a część teoretyczna szkolenia
poparta jest przykładami kalkulacji i wyjaśnieniem
metod obliczeniowych.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów, pracowników
utrzymania ruchu, technologów, inżynierów produkcji,
kierowników produkcji, liderów, managerów.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Zapoznanie się i zrozumienie pojęcia efektywności
wyposażenia i sposobów jej osiągania.
■■ Nabycie umiejętności wskazania w swoim obszarze
miejsca powstawania poszczególnych składników
O.E.E.
■■ Zrozumienie związków pomiędzy poszczególnymi
działami i wpływu tych związków na efekt końcowy –
produkt.
■■ Umiejętność opracowania arkusza O.E.E dla
stanowiska, działu, obszaru produkcji.
■■ Zdolność ustalania innych wskaźników
wspierających analizę efektywności.

 

LITERATURA

■■ IATF 16949
■■ VDA 6.4

 

 

 

Program

■■ Pojęcie efektywności wyposażenia.
■■ Podstawowe składniki O.E.E.
■■ Inne wskaźniki wspomagające badanie efektywności
wyposażenia.
■■ Związki przyczynowo-skutkowe między działami
bezpośrednio a pośrednio produkcyjnymi.
■■ Obliczanie przykładowych wskaźników.

Warunki

Koszt szkolenia

950 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP PL
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219