Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

1.10.2018, Pszczyna

Zarządzanie charakterystykami specjalnymi

Inf. ogólne

Definicja IATF 16949, dotycząca charakterystyk specjalnych,
podaje, że jest to właściwość wyrobu lub parametru
procesu wytwarzania, która może wpływać na bezpieczeństwo
lub zgodność z przepisami, wymaganiami,
dopasowanie, funkcjonalność, osiągi lub dalsze przetwarzanie
wyrobu. Patrząc na wymagania ich dotyczące
już przez pryzmat samej definicji oczywistym jest, jak
ważny jest proces ich identyfikowania oraz zarządzania
nimi już od momentu działań, związanych z projektowaniem,
skończywszy na dokumentowaniu i archiwizowaniu
udokumentowanych informacji, odnoszących się do
charakterystyk specjalnych. Podczas szkolenia omówione
są wymagania zarówno standardu IATF 16949, jak
i VDA 1, a także wyjaśnione są sposoby zarządzania
charakterystykami specjalnymi na różnych etapach cyklu
życia wyrobu.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane do kierowników projektów, członków
zespołów projektowych, kierownictwa oraz pracowników
zaangażowanych w prace zespołu interdyscyplinarnego
w rozwoju, testowaniu, planowaniu, produkcji
seryjnej oraz zarządzaniu jakością.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Nabycie umiejętności związanych
z identyfikowaniem charakterystyk specjalnych.
■■ Zdobycie wiedzy pozwalającej na aktywne
uczestnictwo w zarządzaniu charakterystykami
specjalnymi na etapie projektowania, rozwoju oraz
w dalszych cyklach życia wyrobu.
■■ Poznanie zasad dotyczących dokumentowania
i archiwizowania udokumentowanych informacji,
związanych z charakterystykami specjalnymi.
■■ Zapoznanie się z wymaganiami podręczników
referencyjnych oraz możliwość wykorzystania
wiedzy w codziennych aktywnościach zawodowych
oraz w sytuacjach auditowych.
■■ Zrozumienie korelacji pomiędzy charakterystykami
specjalnymi a FMEA.

 

LITERATURA

■■ VDA 1
■■ IATF 16949

 

 

 

Program

■■ Wymagania dotyczące identyfikacji charakterystyk
specjalnych.
■■ Zarządzanie charakterystykami specjalnymi na
etapie rozwoju i w produkcji seryjnej.
■■ Zabezpieczenie charakterystyk specjalnych.
■■ Korelacja FMEA – charakterystyki specjalne.
■■ Dokumentowanie i archiwizacja.

Warunki

Koszt szkolenia

950 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP PL
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219