Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

26.2.2016, Pszczyna

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

Inf. ogólne

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Program

Zawartość:

 • Podstawy prawne.
 • Podstawowe definicje i pojęcia kluczowe:

  • definicja odpadu, wytwórcy odpadów i posiadacza odpadów,
  • definicja odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania,
  • klasyfikacja odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, kiedy odpad jest niebezpieczny.

 • Ewidencja odpadów, obieg dokumentów ewidencyjnych.
 • Poprawne wypełnienie zbiorczego zestawienia danych o odpadach.
 • Obowiązki wytwórcy odpadów i dalszego gospodarującego odpadami,  w zakresie gospodarowania odpadami:

  • decyzje, zgłoszenia, pozwolenia, które powinien uzyskać wytwórca odpadów,
  • wymagania dotyczące transportu odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

 • Sankcje karne grożące za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów, w tym administracyjne kary pieniężne, kary grzywny lub kary aresztu.
 • Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w zakładzie:

  • podejście procesowe w gospodarce odpadami,
  • identyfikacja źródeł powstawania odpadów,
  • nadzór nad ilością wytwarzanych odpadów,
  • przydzielenie kompetencji w zakresie gospodarki odpadami wśród pracowników.

 • Zasady właściwej organizacji miejsc magazynowania odpadami.
 • Zasady wyboru właściwych odbiorców odpadu.

Warunki

Koszt szkolenia:

560 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu,
 • obiad, przerwy kawowe,
 • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 32 63 008

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy