Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

22.1.2019, Pszczyna

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie – zmiany od 2019 r.

Inf. ogólne

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwie.

Program

Zawartość:

 

■ Podstawy prawne.
■ Podstawowe definicje i pojęcia kluczowe:
● definicja odpadu, wytwórcy odpadów i posiadacza odpadów,
● definicja odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i unieszkodliwiania,
● definicja magazynowania, zbierania i selektywnego zbierania,
● klasyfikacja odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, kiedy odpad jest niebezpieczny (nowe właściwości powodujące, że odpady są uznane za niebezpieczne – obowiązujące od 06.01.2018 r.),
■ Ewidencja odpadów, obieg dokumentów ewidencyjnych.
■ Poprawne wypełnienie zbiorczego zestawienia danych o odpadach.
■ Baza danych o odpadach (BDO).
■ Obowiązki wytwórcy odpadów i dalszego gospodarującego odpadami, w zakresie gospodarowania odpadami:

● decyzje, pozwolenia, które powinien uzyskać wytwórca odpadów,
● wymagania dotyczące transportu odpadów,
● decyzje jakie winni posiadać odbiorcy odpadów,
● przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów na kolejnych posiadaczy odpadów – konsekwencje przekazywania odpadów nieuprawnionym odbiorcom.
■ Sankcje karne grożące za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów, w tym administracyjne kary pieniężne, kary grzywny lub kary aresztu.
■ Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w zakładzie:
● podejście procesowe w gospodarce odpadami,
● identyfikacja źródeł powstawania odpadów,
● nadzór nad ilością wytwarzanych odpadów,
● przydzielenie kompetencji w zakresie gospodarki odpadami wśród pracowników.
■ Zasady właściwej organizacji miejsc magazynowania odpadami.
■ Zasady wyboru właściwych odbiorców odpadu.
■ Najnowsze zmiany w przepisach z zakresu gospodarki odpadami wprowadzone ustawą z 20 lipca 2018 r. dotyczące:
● magazynowania odpadów (w tym zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową),
● transportu odpadów,
● sankcji karnych i kar pieniężnych dot. nieprawidłowości i wykroczeń w gospodarce odpadami.

Warunki

Koszt szkolenia:

590 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu,
  • obiad,
  • przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Pszczyna, 04.02.2019

Pszczyna, 27.11.2019